Šumařinka

Naše poloprofesionální dechová hudba ŠUMAŘINKA s rozsáhlou praxí nabízí kvalitní produkci známých skladeb českých klasiků. Účinkujeme při různých kulturních a společenských akcích, např. oslavy, promenádní koncerty, májové zábavy a staročeské poutě, vyjdeme s vámi rádi i do pochodu. V repertoáru jsou zahrnuty i skladby sólové, a to vokální nebo instrumentální, při kterých posluchači ocení virtuozitu našich sólistů. Naši muzikanti jsou absolventi konzervatoří a vysokých škol s hudebním zaměřením s praxí.

Dechová hudba ŠUMAŘINKA vystupuje v počtu 5, 7, nebo 13 hudebníků dle přání zákazníka.

   Ozvučíme a nasvítíme malé i velké akce dle vašeho požadavku, včetně zajištění doprovodných programů. Jsme schopni zajistit Vaši akci po celém území České republiky i v zahraničí, na netradičních místech, včetně open air akcí. (V těchto případech je vyžadováno zastřešení.) V případě zájmu nabízíme pronájem pódia, scénického osvětlení a ozvučení do počtu 3 tisíc posluchačů.

   Naše hudební těleso je kvalitou produkce schopno uspokojit i ty nejnáročnější posluchače a návštěvníky, a s využitím nejmodernější zvukové a světelné aparatury navodit příjemnou atmosféru.